Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje informovat, že v souladu s harmonogramem výzev OP JAK se plánuje vyhlášení II. vlny šablon pro školy a školská zařízení v září 2024. I nadále se počítá se šablonami pro mateřské a základní školy vč. školních družin a školních klubů, základní umělecké školy, střediska volného času, střední a vyšší odborné školy, domovy mládeže a internáty.

Bližší informace k plánovaným personálním pozicím hrazeným ze šablon na: https://opjak.cz/aktuality/personalni-pozice-v-ii-vlne-sablon-op-jak/

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje