Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Od listopadu letošního roku spustila Botanická zahrada Liberec první edukační programy pro mateřské a základní školy. Ředitel zahrady Václav Lenk tak přichází s další inovací, která by měla zajistit lepší kontakt botanické zahrady s veřejností.

„Uvědomujeme si, že kromě ochrany vzácných rostlin a sbírkotvorné činnosti je pro nás důležitý i kontakt s veřejností a její vzdělávání. Z vlastní zkušenosti vím, že láska k rostlinám může začít už v dětství. Proto jsem se rozhodl založit edukační oddělení, které dětem zprostředkuje zajímavé informace ze světa rostlin. Možná se mezi nimi najde někdo, kdo propadne kouzlu botaniky stejně jako kdysi já,“ uvedl ředitel Botanické zahrady Liberec Václav Lenk.

Do budoucna má však zahrada v plánu svůj program rozšířit. Na seznamu akčního plánu na následující rok je mimo jiné zábavná stezka zahradou, kterou využijí zejména rodiče s malými dětmi, nebo mobilní aplikace pro starší děti i dospělé. Ta návštěvníkům zprostředkuje nejzajímavější informace o rostlinách, které jsou součástí sortimentu Botanické zahrady Liberec. Školy se mohou těšit na stálé i krátkodobé programy rozvíjející témata environmentální výchovy, přírodopisu, zeměpisu a mnoha dalších. Tyto programy jsou sestavovány podle RVP (Rámcový vzdělávací program). Díky tomu mohou být plnohodnotnou součástí školního vyučování.

„Botanická zahrada je přirozeným prostředím pro vzdělávání dětí, ale i dospělých v oblasti botaniky a vztahu k životnímu prostředí. Aktivitu zahrady vítají jak školy, tak i veřejnost. Jsem moc ráda, že se situace v této oblasti s letošním příchodem nového ředitele výrazně změnila,“ ocenila práci vedení zahrady Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Pro malé zahradníky a botaniky se na začátku školního roku 2024/2025 otevře volnočasový kroužek. Ten dětem nabídne zábavné aktivity v podobě přírodovědných a chemických pokusů či zkoumání rostlin pod mikroskopem. Děti si také vyzkouší pěstování rostlin nebo práci na vlastní zahrádce.

Edukační oddělení nezapomíná ani na nejpočetnější návštěvnickou skupinu botanické zahrady, kterou jsou senioři. V plánu jsou například aktivity pro prarodiče s vnoučaty nebo křížovky pro seniory, kteří mají od června do Botanické zahrady Liberec vstupné za zvýhodněnou cenu.

V horizontu několika následujících let by chtěl ředitel botanické zahrady nechat zřídit prostor výhradně pro potřeby edukačního oddělení. Pokud se tyto plány podaří naplnit, děti se mohou těšit kupříkladu na laboratoř nebo odbornou učebnu přímo v areálu Botanické zahrady Liberec.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje