Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
flag-ge84f52ac0 640

Nadace EP Corporate Group vyhlašuje v rámci Fondu správní rady při mimořádných událostech navazující grantovou výzvu Druhý domov II. na pomoc osobám, zejména ukrajinským občanům, uprchlým z místa svého trvalého pobytu v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Výzva je určena pro neziskové organizace, které pomáhají lidem přicházejícím do České republiky v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, pro veřejné a státní základní, střední a vysoké školy nabízející
jazykové a adaptačně-integrační kurzy a jiné relevantní aktivity , dále pro obce, města a kraje.
Cílem této otevřené grantové výzvy je pomoci v nejpalčivějších oblastech integrace osob, zejména ukrajinských občanů, uprchlých z místa svého pobytu v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
do naší společnosti tak, aby se co nejrychleji a nejlépe zapojili na českém trhu práce. Důraz klademe nejen na zařazení na kvalifikované pozice, ale též na dlouhodobé stabilní bydlení.

Více informací včetně způsobu, jak zažádat o grant najdete ZDE.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje