Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Malá kytička na EDULK

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 a jeho klíčové aktivity č. 6 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání se 12. dubna uskutečnilo již 5. setkání platformy.

Akce s názvem "Spolupráce PPP a SPC pro mentálně postižené Jablonec nad Nisou" se zúčastnilo 17 odborníků zaměřených na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Setkání se uskutečnilo v nových prostorách SPC Jablonec nad Nisou, v 5. patře internátu SŠŘS v Jablonci nad Nisou, ve ktrých SPC sídlí od letošní zimy. V průběhu prohlídky bylo možné se seznámit s vyšetřovnami, terapeutickou místností i zázemím k činnosti. Při společném posezení pak pracovnice speciálně pedagogického centra a pedagogicko-psychologické poradny probraly organizační a personální situaci obou pracovišť, využívané diagnostické nástroje a jejich vhodnost či specifika při práci s mentálně postiženými klienty. Diskuze se zabývala i kompetencemi obou pracovišť a možnostmi předávání klientů z PPP do SPC na základě uzavřené diagnozy mentálního postižení.

Vzhledem ke komplikovanosti otevřené problematiky se vedoucí pracovišť dohodly na navazujícím setkání.

SPC Jablonec nad Nisou

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje