Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
KAP LK I

Logolink KAP LK II

Pro území Libereckého kraje byl v říjnu 2016 byl dotvořen a schválen strategický dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.

Spolutvůrci KAP LK I: 

  • Projektový tým KAP LK 
  • Národní ústav pro vzdělávání (projekt P-KAP)
  • Odborné minitýmy
  • Ředitelé škol a školských zařízení v Libereckém kraji 
  • Pracovní skupina vzdělávání 
  • Regionální stálá konference 

Dokument představuje plán na následující 3 roky, kdy dojde k jeho revizi a aktualizaci. Dokument vznikl v rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000002.


Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.

Přílohy

KAP LK final (stáhnuto z CD)
KAP LK final (stáhnuto z CD)
12 MB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje