Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
KAP LK II.

Logolink KAP LK II

Pro území Libereckého kraje byl v říjnu 2019 dotvořen a schválen strategický dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. 

Na tvorbě Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II. (KAP LK II.) se podílelo přes 100 odborníků, kteří mj. vycházeli z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. a jeho evaluace, z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje a z dalších dokumentů, které jsou popsány v úvodu KAP LK II.

Na finální podobě KAP LK II. se podílel projektový tým KAP LK, Národní ústav pro vzdělávání (projekt P-KAP), odborné minitýmy, Pracovní skupina Vzdělávání a Regionální stálá konference. 

Dokument vznikl v rámci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000002.

Celý dokument ke stažení ZDE


Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje