Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Obrázek KAP

Logolink KAP

Ve středu 17. února se od 15:00 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila úvodní konference k projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Cílem konference bylo účastníky podrobněji seznámit s aktivitami tohoto projektu a časovým harmonogramem tvorby Krajského akčního plánu. Konference se zúčastnila členka rady kraje pověřená řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti paní Alena Losová dipl.um., náměstkyně sekce pro všeobecné vzdělávání Národního ústavu pro vzdělávání PhDr. Helena Marinková, PhD. a vedoucí oddělení rozvojových koncepcí Krajského úřadu Libereckého kraje RNDr. Ivana Pecháčková, která seznámila všechny přítomné s Regionální stálou konferencí a vysvětlila, jak je RSK propojena s daným projektem skrze Pracovní skupinu Vzdělávání. Účastníkům konference byla jednotlivými metodiky představena klíčová témata projektu. Projekt Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje je prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání financován ze strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu a z rozpočtu Libereckého kraje. Jeho hlavním výstupem bude Krajská akční plán Libereckého kraje (KAP LK). Realizace tohoto projektu byla zahájena v lednu letošního roku a potrvá po dobu šesti let. 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje