Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Obrázek KAP

Projekt Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje zakončil 6 let realizace. Pro zájemce o rozvoj vzdělávání v našem kraji upořádal realizační tým závěrečnou konferenci projektu se zajímavými odbornými tématy.

Logolink KAP

V úterý 14. 12. 2021 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila závěrečná konference projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK). Konference shrnovala 6 let realizace projektu, její součástí byly i 2 odborné přednášky.

Z důvodu protiepidemických opatření se závěrečná konference projektu uskutečnila v hybridním formátu. Zahájil ji náměstek hejtmana pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Ing. Dan Ramzer, v úvodním slovu mimo jiné poděkoval účastníkům za jejich práci ve vzdělávání i ve stávajících obtížných podmínkách. Vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání Ing. Iva Prokopová pak navázala shrnutím vývoje a přínosu projektu KAP LK a stručně informovala o navazujícím projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II.

Aktivity projektu KAP LK shrnul realizační tým v krátké interaktivní prezentaci. Do projektu se během 6 let jeho realizace zapojilo 630 pedagogů, vznikly 2 strategické dokumenty a v rámci 5 projektových platforem se uskutečnilo 43 seminářů a konferencí. Více zajímavostí o projektu si můžete přečíst v přiložených souborech prezentace a stručného přehledu. Na projektovou část navazovaly 2 přednášky kapacit v oboru. Pozvání realizačního týmu přijali biolog, bioetik a popularizátor vědy prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby a uznávaný psycholog a vysokoškolský pedagog PhDr. Jan Svoboda z Ostravské univerzity.

Přílohy

Prezentace KAP LK
Prezentace KAP LK
1,019 kB
Ohlédnutí KAP LK
Ohlédnutí KAP LK
203 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje