Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
NAKAP LK II

V březnu proběhlo 1. MC na podporu polytechnického vzdělávání.

Logolink

Úvodní setkání metodického centra na podporu polytechnického vzdělávání v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu Libereckého kraje II proběhlo 3. 3. od 14:30 za účasti 55 ředitelů, ředitelek a zástupců základních škol z celého kraje. Setkání bylo pořádáno on-line v aplikaci MS Teams.

Věcná manažerka aktivity pro podporu polytechnického vzdělávání, Ing. Eva Mrštíková, představila možnosti spolupráce v rámci zmíněného projektu. Hlavním tématem byly vzdělávací oblasti projektu a podpora základních škol.

Dále vystoupil Ing. Radovan Vrátný s představením spolupráce s Nadačním fondem LISTEM 21. Díky této aktivitě bude nákupem polytechnického vybavení podpořeno 45 základních škol. Cílem je zvýšení kompetencí vyučujících na ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání.  

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci. 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje