Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
279771188 513052697131934 5424628002175285944 n

Dne 28. 04. 2022 se uskutečnilo 5. setkání platformy Metodické centrum pro podporu polytechnického vzdělávání s názvem Otevírání studánek aneb Voda v polytechnickém vzdělávání. Lektorka Mgr. Jana Modrá seznámila přítomné se dvěma projekty. Projekt Studánky víly Rozárky se zabývá vodou z různých úhlů pohledu a nabízí celou řadu námětů a aktivit rozvíjejících polytechnickou gramotnost žáků 1. stupně základních škol. Projekt Smědá – řeka mnoha tváří propujuje environmentální a polytechnickou výchovu navíc s regionální výukou a poznáváním místní řeky. Velmi zajímavé byly aktivity a pokusy, které si účastníci semináře prakticky vyzkoušeli.

Akce se konala v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282).

logolink_edulk

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje