Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
laboratory-g035d8fb98 1280

Práce se sklem

logolink

Srdečně Vás zveme na metodické centrum na podporu polytechnického vzdělávání, které se uskuteční dne 18.4.2023 v Podještědském Gymnáziu Doctrína, Liberec. 

Setkání bude zaměřeno nejen na vzájemné sdílení příkladů dobré praxe z výuky chemie, ale hlavně je zaměřeno na praktickou výuku chemie a dalších přírodovědných předmětů. Součástí budou také laboratorní pokusy, kde si účastníci mohou vyzkoušet připravené experimenty.  Každý účastník obdrží zpracovaný návod i didaktický materiál a v konkrétních případech si bude moci i některé obtížněji dostupné pomůcky nebo třeba své vlastní výrobky ze setkání odnést a využít ve své výuce.

Bližší informace naleznete zde: https://www.chemickacentra.cz/liberec/ nebo v přiložené pozvánce.

Kontaktní osoba:  Eva Mrštíková, manažer pro polytechnické vzdělávání projektu NAKAP LK II, eva.mrstikova@kraj-lbc.cz, +420485226140

Přednáška je pro všechny zájemce zdarma. Občerstvení bude zajištěno.

Těšíme se na viděnou!

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje