Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 proběhlo ve dne 19.-20. června 2023 17. setkání Platformy na podporu spolupráce PPP a SPC. V prostorách Pedagogicko-psychologické poradny Jablonec nad Nisou se sešlo 15 odborníků na akci s názvem „Sdílení zkušeností v oblasti poskytování školských poradenských služeb žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se zaměřením na diagnostiku kognitivních schopností žáků, s těmito potřebami.“

Po přivítání zástupkyní ředitelky českolipské poradny, paní Jitkou Evou Prokešovou, následovalo proškolení administrátorů testu Woodcock-Johnson IV COG. Teorií i obecnými zásadami testování kognitivních schopností u žáků účastníky provedla paní Jarmila Burešová. Samotné testování pak bylo v režii paní Hany Burešové.

Druhý den byl věnován vyhodnocování výsledků pomocí online počítačového programu a škálou jejich interpretace. Po obědové pauze proběhla diskuze na aktuální problematiku diagnostikování mentálních schopností, využívání různých testů, sdílení zkušeností a kazuistický rozbor konkrétních případů.

Závěr byl věnován poděkování lektorkám a všem účastníkům za sdílení zkušeností a živou diskuzi.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje