Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Malá kytička na EDULK

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 se 3. března setkala skupina odborníků zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Setkání odborné platformy zaměřené na spolupráci mezi zapojenými organizacemi proběhlo poprvé v roce 2022 a to prezenčně v Evropském domě. Akce se zúčastnilo 23 členů platformy z celého Libereckého kraje.

Paní Štěpánka Kašparová představila projekt Být spolu, kde je zapojena i Motyčkovic klika, z. s., jeden ze členů platformy. Informovala o připravovaných workshopech, zaměřených na metodologii pojmového vyučování Grunnlaget a odkázala na web projektu http://www.bytspolu.com.

Michaela Valentová z KÚ LK podala informace o využití posledního setkání jako podkladu k návrhu témat KÚ LK pro závěrečné diplomové práce TUL.

Účastníky seznámila s výsledky minulého jednání platformy i paní Ester Lomová z ASZ a představila statistická data, která již nyní ASZ sleduje s cílem zamezení předčasných odchodů ze vzdělávání.

Mimořádným vstupem byla diskuze o válečném stavu na Ukrajině a vzájemně předané informace  a odkazy k problematice, zejména ve školství.

Ve druhé části setkání se jednotliví zástupci zapojili do interaktivního sdílení, pomocí metody World Café. Na třech případových situacích klientů ohrožených předčasnými odchody (žák ze znevýhodněného prostředí, žák s poruchou chování, žák s odlišným mateřským jazykem a žák se zdravotním postižením) měli účastníci možnost vyznačit svou organizaci a způsob, jak/odkud se k nim klient dostává a zda ho dále posílají/předávají do péče dalších organizací. Bohatá diskuze u jednotlivých flipchartů byla přínosná pro všechny zúčastněné.

Další setkání platformy je naplánováno na konec května až začátek června 2022.

foto ze setkání platformy

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje