Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 se 9. června setkala skupina odborníků zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předprázdninové setkání odborné platformy zaměřené na spolupráci mezi zapojenými organizacemi proběhlo prezenčně v Evropském domě. Akce se zúčastnilo 19 členů platformy z celého Libereckého kraje.

Tentokrát bylo setkání zaměřeno hodně prakticky. Cílem bylo seznámení s metodou storytellingu – vyprávění příběhů, a vyzkoušení si metody jako efektivního interaktivního vzdělávacího nástroje.  Oblast rovných příležitostí je jedním z nejvhodnějších témat, protože storytelling učí naslouchat, poznávat a respektovat. Účastníci měli možnost zapojit se v pozici posluchače.

Pavla Šimánková, ředitelka PPP Česká Lípa, přítomným vyprávěla osobně o své cestě ke speciální pedagogice, o svých zkušenostech s diagnostikou dětí s OMJ a o aktuálním vyšetřování ukrajinského žáka. Hned poté si účastníci vyslechli záznam z vyprávění učitelky ZŠ Stráž pod Ralskem, Rii Rudolfové, která učí na prvním stupni žáky s OMJ již déle a nově má zkušenosti i s dětmi prchajícími z Ukrajiny před válkou. Pozitivní přístup a snaha pomoci se vzděláváním byl společným znakem obou příběhů.

Storytelling byl zakončen dotazy posluchačů, sdílením dojmů a stručným zhodnocením. Každý dostal navíc možnost napsat pro prezentující soukromý vzkaz. Všechny vzkazy byly předány a moc potěšily :-)

Na závěr dostali účastníci možnost zhodnotit setkání a nasdílet, co si z něho odnášejí. Další akce platformy je naplánována na říjen 2022.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje