Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Malá kytička na EDULK

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 se 30. srpna konalo mimořádné setkání odborné platformy na rovné příležitosti ve vzdělávání.

Prázdninové setkání bylo zaměřeno na metodiky prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a proběhlo prezenčně v Evropském domě. Akce se zúčastnilo 18 účastníků z Libereckého kraje.

V první části byly pro metodiky připraveny souhrnné informace o průběhu činnosti projektu NAKAP, v rámci něhož, probíhají harmonizační pobyty a následná práce se žáky ohroženými předčasnými odchody. Seznámili se se statistickými daty, získanými z reflexních zpráv za první rok harmonizačních pobytů.

Poté se rozvinula diskuze s odborníkem na sociální problematiku s tématy hodnota vzdělávání v rodinách, psychické problémy žáků, ukrajinské děti na SŠ či změna pohlaví u dospívajících a s tím spojené problémy ve školství.

Následně byl pro přítomné účastníky připraven workshop, zaměřený na adaptační pobyty, cíle a očekávání akce z pohledu školy, pedagogů i žáků, fáze seznamování a případná rizika na akci, včetně praktických možností řešení.

Rádi bychom poděkovali panu řediteli Petru Hampacherovi, z organizace MAJÁK, o. p. s. za příjemnou atmosféru, spoustu informací a zajímavé podněty k další činnosti metodiků prevence předčasných odchodů ze vzdělávání na středních školách.

Platforma RPV_8

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje