Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
ilustrační foto

Logolink NAKAP LK II

Závěrečným setkáním v Evropském domě byla posledního května ukončena dvouletá aktivita poskytnutí služby v oblasti podpory rozvoje kariérového poradenství na základních školách formou pilotního projektu na vzdělávání kariérových poradců. Účastníci měli možnost podělit se o dobrou praxi i uplatnění získaných zkušeností na svých školách. Nad rámec projektu pak obdrželi od lektorek pečlivě zpracovaný několikastránkový Deník kariérového poradce, který by se měl stát jejich průvodcem na další cestě v kariérovém poradenství.

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 dostalo 40 pedagogů ze základních škol Libereckého kraje možnost absolvovat intenzivní vzdělávací kurz a exkurze na 25 středních školách a u 5 významných zaměstnavatelů.

Ve školním roce 2021/2022 pedagogové seděli za monitory počítačů a ve školních lavicích, aby získali velké množství znalostí a prakticky si vyzkoušeli dovednosti kariérových poradců na základních školách. Jak namotivovat vedení školy i kolegy, jak přenést témata do výuky jednotlivých předmětů, jak připravit projektové dny a výjezdy pro žáky, jak vést individuální a skupinové rozhovory, jak zpracovat výsledky testů profesní diagnostiky nebo jak hovořit s rodiči žáků. To vše a mnoho dalšího mělo připravit nové i stávající kariérové poradce ze základních škol na jejich činnost. Doplnit chybějící informace, aktualizovat ty stávající, ale zejména podpořit a namotivovat je k jejich další práci. O tom, že se to většinou povedlo, svědčí i jejich zájem o další rozšíření kvalifikace.

V letošním školním roce 2022/2023 pro pedagogy projekt připravil několik výjezdů. Během pěti měsíců absolvovali exkurze na 25 středních školách a v provozech 5 významných zaměstnavatelů regionu.

Ve společnostech ELITRONIC s. r. o., A RAYMOND JABLONEC s. r. o., DGS Druckguss Systeme s. r. o., VÚTS  a. s. a MODELÁRNA LIAZ bylo cílem dozvědět se něco o firmě, její výrobě a zaměstnancích. Jaké potřebují vzdělání, znalosti a kompetence. Získat informace o kvalifikačních a osobnostních požadavcích na různé pracovní pozice, které mohou v budoucnu naplňovat jejich žáci. Na základě těchto praktických zkušeností dokáží pak kariéroví poradci na základních školách své žáky informovat o pracovním trhu. Mohou je lépe nasměrovat při výběru střední školy a připravit na další kariéru s uplatnitelností pro zaměstnavatele v našem regionu. Tímto patří vedení firem a jejich personálním oddělením velké díky za spolupráci.

Kariérovým poradcům a základním školám, které se do projektu zapojili náleží velké uznání, za zájem a snahu o zkvalitnění a zlepšení vzdělávacího systému. Do budoucna jim přejeme za celý projekt hodně štěstí do další práce s našimi žáky.

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje