Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 byla od září zahájena druhá část aktivity podpora rozvoje kariérového poradenství na základních školách, zaměřená na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.

Pedagogičtí pracovníci z 33 základních škol Libereckého kraje, zapojených do projektu na kariérové poradenství v loňském školním roce absolvovali školení a workshopy s cílem prohloubit znalosti a dovednosti kariérového poradce na ZŠ. V letošním školním roce se z učeben přesunou na 25 středních škol a k 5 významným zaměstnavatelům v kraji, kde jsou pro ně připraveny exkurze.

První výjezd směřoval na Českolipsko. Kariéroví poradci ze základních škol navštívili nejdříve Střední průmyslovou školu, kde se jich ujal ředitel Petr Veselý. V průběhu prohlídky školy a odborných učeben je seznámil se studijními obory, profilem studentů i odbornou praxí v rámci školy. Inspirující pro žáky ze základních škol ke studiu může být nejen vybavení učeben moderními přístroji a technologiemi, včetně robotické ruky, ale i příběhy se zajímavým uplatněním absolventů průmyslové školy. Zároveň hovořil i o vysoké poptávce zaměstnavatelů o absolventy daných oborů a celkové úspěšnosti na trhu práce. Na snímku níže fotografie z dílen, kde ukazuje stavebnicové systémy, se kterými studenti pracují již od prvního ročníku.

Druhou navštívenou školou byla Obchodní akademii Česká Lípa, kde pedagogy provedl zástupce ředitele, pan Martin Kabrna. Kariéroví poradci se seznámili se studijními obory, školními vzdělávacími plány i požadavky na uchazeče o studium. Následovala prohlídka školy a vybraných učeben.  

Cílem exkurzí je osobní seznámení se zástupci škol, představení jednotlivých studijních a učebních oborů a podmínek ke studiu. U zaměstnavatelů z regionu pak obdrží informace o kvalifikačních a osobnostní požadavcích na různé pracovní pozice.

Na základě těchto praktických zkušeností dokáží kariéroví poradci na základních školách své žáky lépe informovat o nabídce středních škol v Libereckém kraji. Pomohou je nasměrovat při výběru a připravit na další vzdělávání. Zároveň je na základě získaných informací budou umět seznámit s budoucí využitelností daného oboru na trhu práce a uplatnitelností pro zaměstnavatele v našem regionu.

SPŠ Česká Lípa - exkurze

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje