Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

12. setkání platformy - workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ, SŠ a studenty

logolink

Vás srdečně zve na 12. setkání platformy – workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ, SŠ a studenty na téma "Louskáček na současnou literaturu".

S jakými texty současné literatury stojí za to v hodinách češtiny pracovat? Jaké volit postupy a metody? A kde na to (zejména na SŠ) brát čas? Tento oříšek se pokusíme společně „nalousknout“ během interaktivního workshopu. V několika tematických blocích s využitím různých výukových metod a čtenářských strategií aktivně ochutnáme něco ze současné literatury pro děti a mládež, ale též ze současné prózy a poezie.

Lektorka: Mgr. Michaela Kotenová

Působí jako oborová didaktička na Katedře českého jazyka a literatury FP TUL a zároveň vyučuje český jazyk a literaturu na Obchodní akademii v Jablonci nad Nisou. Zabývá se rozvojem čtenářské gramotnosti a čtenářství a komunikačním pojetím výuky českého jazyka. Literaturu a četbu nevnímá pouze jako nedílnou složku předmětu ČJL, ale především jako nástroj hledání cesty k sobě samému i světu, který nás obklopuje.

Kdy: v úterý 7. června 2022 od 9 do 13:30 hod.

Kde: ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (2. patro)

Přihlášku naleznete v přiležené pozvánce.

Přihlášení účastníci obdrží osvědčení o účasti na semináři.

Bez účastnického poplatku. Občerstvení bude zajištěno.

 

Přílohy

Pozvánka Louskáček na současnou literaturu - M- Kotenová
Pozvánka Louskáček na současnou literaturu - M- Kotenová
449 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje