Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
hand-gb49e673bf 1280

logolink

Dne 27. 3. 2023 se v rámci projektu NAKAP LK II uskutečnilo 9. setkání platformy pro podporu matematické gramotnosti. Na akci byl pozván lektor Mgr. Kalman Horvát, který měl seminář s názvem „MateMagika“. 

Lektor Mgr. Kalman Horvát představil účastníkům akreditovaný program pro učitele prvního stupně základních škol – MateMagiku. Tento program přináší správné výsledky za použití odlišných postupů od běžné matematiky. Tyto způsoby počítání mají skvělé výsledky u žáků nedosahujících výborného hodnocení v matematice a jejích aplikacích, vysoce nadaných dětí a dětí s poruchou pozornosti.

Během workshopu byly účastníkům představeny metody, se kterými lektor pracuje v rámci akreditovaného programu. Účastníci si vyzkoušeli zjednodušené počítání na prstech včetně násobilky, násobení pomocí indické metody, lektor jim ukázal praktické zápisy slovních úloh a další. 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje