Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap pokus

Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti v Krajské vědecké knihovně v Liberci Vás srdečně zve na 8. setkání platformy pro studenty a pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ.

Téma setkání : Možnosti využití skládaček při rozvoji čtenářské gramotnosti.

Lektorka: Mgr. Ludmila Kovaříková

Pozvánka na akciPozvánka na akci

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Bez účastnického poplatku.

Kontaktní osoby:

Kateřina Vítková, koordinátorka, vitkova@kvkli.cz, 482 412 160

Občerstvení zajištěno.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje