Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
social-media-2457842 1920

Identifikací a prvotním zaopatřením nadaného žáka podpora nadání teprve začíná ... Jak ale postupovat dál? Přijďte na workshop 12. prosince od 9 hodin a naleznete zde odpovědi na otázky:

Jak obohacovat výuku a nepřetížit se?

Jak podpořit žáka, který je v něčem dál, než já?

Jak dlouhodobě uspokojit socio-emoční potřeby žáků s nadprůměrnostmi?

Které specifické nástrahy na nadané děti číhají?

Jak mohu jako laik pomáhat skřípnutému nadanému dítěti (případně nadanému s dvojí výjimečností)? 

Co nás nadaní žáci mohou naučit?

Pojďme hledat a sdílet řešení vhodná pro běžnou třídu s intelektově různorodým kolektivem. Některá si rovnou vyzkoušíme pod vedením lektorky Kateřiny Emer, koordinátorky podpory nadání Národního pedagogického institutu v Královéhradeckém kraji a vedoucí projektu Synapse.

Celodenní workshop proběhne v pondělí 12. prosince od 9 do 16 hodin v Evropském domě v ulici U Jezu 642/2a v Liberci. Zváni jsou především pro učitelky a učitelé ZŠ, které zajímá rozvoj a podpora kognitivně nadaných dětí. Kapacita účastníků je 25.

Účast je bezplatná, workshop se koná díky projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, v rámci platformy aktivity zkvalitnění péče o nadané žáky. Odkaz na přihlašování je zde: https://forms.office.com/e/vwMDSE16BT.

Formulář neodesílá potvrzení o odpovědi, pokud jste jej vyplnili a nedostanete e-mail, jste přihlášeni. 

Po naplnění kapacity přihlašování uzavřeme a pěti nadlimitním pošleme informaci, že jsou náhradníky. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, dejte nám vědět, abychom Vaše místo mohli nabídnout právě náhradníkům. Přihlašování je otevřeno buď do naplnění kapacity nebo do 7. 12. 2022. 

Více o nadaných dětech pohledem Kateřiny Emer najdete zde: https://prezi.com/user/i8gfq7dzdr3e/.

V případě dotazů či rušení účasti kontaktujte hlavní metodičku nadání Mgr. Evu Duškovou, DiS. na eva.duskova@kraj-lbc.cz.

Těšíme se na inspirativní den. logolink nakap

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje