Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
IMG 3720

Na závěr školního roku mají učitelé většinou jiné starosti, než se věnovat svému vzdělávání a dozvídat se něco nového. Přesto si někteří našli čas a dorazili na dvě poslední akce aktivity zkvalitnění péče o nadané žáky projektu Naplňování krajského akčníh

Na první z nich, besedu s mladými nadanými, zamířili nejen učitelé, ale i rodiče a prarodiče. Tři mladí muži a jedna mladá žena se postupně představili a vyprávěli o své cestě českým vzdělávacím systémem. Zajímavé bylo poslouchat jejich postřehy z výuky na základní či střední škole a z účastí na vědomostních či odborných soutěžích, jako například olympiády z českého a francouzského jazyka. Hovořili také o tom, jak si představují svou nejbližší budoucnost. Zazněly také konkrétní tipy pro učitele jednotlivých předmětů, které jsou totožné s názory odborníků na podobu vzdělávání v 21. století: důležitost mentora pro nadané, využití her a konverzace ve výuce jazyků, význam finanční gramotnosti, skupinové práce, projektových dní, propojování souvislostí v dějepise, diskuse o podstatě literárních děl v češtině, obecného přehledu o dění ve světě v zeměpise, propojování s praxí.

Závěrečnou akcí byl workshop zaměřený na téma Čím začít na školách při podpoře nadání, účastníkům se věnovali dva odborníci z celorepublikového projektu Synapse.

Podpora škol, které naplňují zákon a podporují nadané děti, rozvíjejí jejich potenciál a vytvářejí pro ně vhodné příležitosti, bude pokračovat i po skončení projektu. Zkušené a proškolené metodičky nadání, které aktivitu vedly v Libereckém kraji posledních pět let, budou předávat své zkušenosti a pomáhat školám i jednotlivým učitelům a učitelkám se zlepšováním podmínek rozvoje všech dětí ve třídě. Budou také k dispozici rodičům nadaných dětí pro konzultace. Bližší informace je možné si vyžádat prostřednictvím facebookové stránky Jak být ve škole https://www.facebook.com/profile.php?id=100093977775756, na e-mailové adrese duseveskole@gmail.com nebo v Pedagogicko-psychologické poradně v České Lípě na kontaktu kasparova@pppcl.cz.

logolink nakap

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje