Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
kyberšikana

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 hostila Základní škola Dr. Františka Riegra v Semilech účastníky 11. setkání platformy na podporu PPP a SPC.

Setkání, které se zaměřilo na násilí v blízkých vztazích a kyberbezpečnost na základních a středních školách se zúčastnilo 31 odborníků z libereckého kraje.

Z krajského úřadu přinesla aktuální informace z oblasti prevence Mgr. Klára Lenkvíková, metodička primární prevence. Bc. Dalila Mochalová z odboru sociálních věcí představila preventivní a osvětový program a možnosti jeho využití při práci se skupinami dětí, třídami na téma domácího násilí. Nasdílela přítomným své zkušenosti z práce s touto metodou a její možné přínosy a rizika.

V další části Mgr. Radek Čuma a Mgr. Olga Johnová hovořili o kyberbezpečnosti, dětech ve virtuálním prostoru, specifikách virtuální reality u dětí s PAS a hrozbě kybernetických útoků.

Ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Semily Mgr. Věra Provazníková seznámila přítomné s aktualitami z oblasti prevence v okrese Semily.

Setkání bylo provázané průběžnými diskuzemi ke zmíněným tématům. Na závěr se účastníci shodli o potřebě se k tématu násilí a kyberbezpečnosti vracet a informovat se navzájem o novinkách a případných hrozbách.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje