Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
foto

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 proběhlo 3. března 2023 desáté setkání platformy pro podporu spolupráce PPP a SPC. Platforma se za účasti 31 odborníků zaměřila na základního školství a diskutovala nad tématem co je a co není formativní hodnocení.

Lektoři z JOB Spolku pro inovace pan Mgr. Dlabola a Mgr. Et. Mgr. Záhubská představili přítomným formativní hodnocení v praxi.

Pracovní setkání bylo na vysoké profesionální úrovni a přínosem pro všechny zúčastněné. Dílčí konkrétní aktivity mohou účastníci okamžitě využít v pedagogickém procesu. Nabízené informace a aktivity potvrdily, že lze věci dělat jinak a lépe v zájmu všech dětí bez rozdílu sociálního původu a potenciálu dětí.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje