Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Výstřižek

logolink_edulk

Srdečně Vás zveme na metodické centrum na podporu polytechnického vzdělávání na téma Elixír do škol, které se uskuteční dne 7.2.2023 v Podještědském Gymnáziu Doctrína, Liberec a 8.2.2023 v České Lípě v Gymnáziu. 

Setkání bude zaměřeno nejen na vzájemné sdílení příkladů dobré praxe z výuky chemie, ale hlavně je zaměřeno na praktickou výuku chemie a dalších přírodovědných předmětů. Součástí budou také laboratorní pokusy, kde si účastníci mohou vyzkoušet připravené experimenty.  Každý účastník obdrží zpracovaný návod i didaktický materiál a v konkrétních případech si bude moci i některé obtížněji dostupné pomůcky nebo třeba své vlastní výrobky ze setkání odnést a využít ve své výuce.

Bližší informace k prvnímu setkání v Liberci v úterý 7.2.2023 se dozvíte na stránkách: https://elixir-do-skol-chemie-liberec.webnode.cz/

Bližší informace k setkání v České Lípě ve středu 8.2.2023 najdete na https://elixir-do-skol-chemie-ceska-lipa.webnode.cz/

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje