Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Kytička

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 a jeho klíčové aktivity č. 6 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání se 16. prosince 2022 uskutečnilo poslední letošní setkání platformy pro podporu spolupráce PPP a SPC, zaměřené na speciální vzdělávání a odborné dovednosti pracovníků školských poradenských zařízení.

Setkání proběhlo v restauraci Adria v Semilech za účasti 14 odborníků na vzdělávání.

Tématem se platforma zaměřila na předávání klientů mezi pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálněpedagogickými centry. Problematiku debatovanou na celokrajské úrovni se účastníci snažili převést do praxe. Pravidla předávání klientů v rámci libereckého kraje a sdílení zkušeností s předáváním klientů mezi jednotlivými odbornými pracovišti v rámci systému poradenství v České republice využili k nastavení pravidel ve své oblasti působnosti.

Nejdříve si odborníci společně definovali klienta z pohledu poradny a specializovaného pracoviště SPC. Následně se zabývali etickým kodexem školského poradenského pracoviště a připomněli si, jaké informace a podklady při předávání poskytují jednotlivá odborná pracoviště. Všechna nastavení směřovala k zachování nejlepšího zájmu společných klientů.

Setkání se neslo v přátelském duchu a poklidné předvánoční atmosféře.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje