Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
NAKAP LK II

V prosinci 2020 začala realizace projektu Naplňování krajského akčního plánu Libereckého kraje II.

Logolink

K 1. 12. 2020 započala realizace projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282, s jehož ukončením se počítá k 30. 11. 2023. Cílem projektu je podpora některých z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. (KAP LK II.). Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje (LK) a 39 středních škol, IQLANDIA, o.p.s., Malé techniky z.ú. (MTE), Technické univerzity v Liberci (TUL), Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace (KVK).

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Klíčová aktivita č. 1: Řízení projektu

Klíčová aktivita č. 2: Podpora polytechnického vzdělávání

Klíčová aktivita č. 3: Zkvalitnění péče o nadané žáky

Klíčová aktivita č. 4: Podpora rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou

Klíčová aktivita č. 5: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Klíčová aktivita č. 6: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

Klíčová aktivita č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů

Na projekt byla získána celková dotace ve výši 131 044 496,14 Kč, z čehož bude 85% financováno Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, 10% se podílí stát a 5% Liberecký kraj.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje