Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 se 26. května 2023 po patnácté sešla v semilské poradně Platforma na podporu spolupráce PPP a SPC.

Celkem 13 odborníků si vyslechlo přednášku uznávaného odborníka PhDr. Davida Čápa k tématu agresivní chování dětí. Setkání se neslo v duchu diskuze o chování žáků ve třídách. Přítomní se seznámili s možnými strategiemi, jak řešit nejčastější problémy ve třídách, ale i jak na jednání s náročnými klienty a jejich zákonnými zástupci.

Přidanou hodnotou byla možnost sdílení účinných a osvědčených postupů mezi jednotlivými odbornými pracovníky.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje