Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Pátek 13. května 2022 od 9:00 do 13:30h v malém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (4. patro)

logolink

Srdečně Vám zveme na 11. metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti v Krajské vědecké knihovně v Liberci – workshop pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ a studenty

Workshop je koncipován jako ochutnávka různých postupů založených na celostní pedagogice s využitím technik literární a dramatické výchovy. Workshop bude rozdělen do dvou programových bloků. První blok se odrazí od robinzonovského tématu postaveného do kontextu 2. světové války (Petr Sís: Robinson a/vs. Uri Orlev: Ostrov v Ptačí ulici). Můstek mezi oběma bloky vytvoří upoutávka na novou knížku Petra Síse s názvem Niky & Věra. Příběh Nicholase Wintona a jeho dětí. Oklikou nás zavede k druhému bloku, v němž se odrazíme od časoprostoru Prahy. Ta se jednou objeví ve vzpomínkách na dětství a jednou jako kulisa cesty časem v napínavé fantasy (Petr Sís: Tři klíče a/vs. Jitka Hladká, Marek Hladký: Tajemství pergamenů).

Lektorka: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D

Přihlášení a pozvánka: 11MC KVKPozvánka

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Bez účastnického poplatku.

Občerstvení bude zajištěno. Těšíme se na shledanou!

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282.

Přílohy

Pozvánka Tvořivá dramatika a práce s literárním textem - T. Bučková
Pozvánka Tvořivá dramatika a práce s literárním textem - T. Bučková
567 kB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje