Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Foto 3Dtisk 1

Setkání proběhlo 25. a 26. 8. 2022. Tentokrát v rámci metodického centra proběhl Akreditovaný kurz 3D tisku pro učitele ZŠ. Kurz pomohl učitelům zvládnout obsluhu 3D tiskárny od vybalení z krabice až po její využití s dětmi ve výuce. Účastníci kurzu se dozvěděli, jak si vyrobit třeba hrací kostku na matematické operace na pár kliknutí nebo jak efektivně pracovat s předlohami z internetu. Kurz byl zaměřen především prakticky. Učitelé se seznámili s projekty do výuky, didaktickými pomůckami napříč všemi předměty, softwarem a návody, jak pracovat se žáky od úplných začátků. Každý účastník si také prakticky vyzkoušel vytvořit návrh několika pomůcek do výuky, navržené pomůcky vytisknul a odnesl si pro další využití na svoji školu.
Vzdělávací program byl tematicky zaměřen pro učitele 1. stupně ZŠ a byl akreditován MŠMT.

Akce se konala v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282).

logolink_edulk

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje