Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Logolink NAKAP LK II

Ve dnech 27.-28.4.2023 se v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 uskutečnilo 13. setkání platformy formou dvoudenní konference na Hrubé Skále za účasti 81 pracovníků školských poradenských zařízení Libereckého kraje a zástupci vedení projektu NAKAP.

Ve čtvrtek se po úvodním uvítání rozdělili účastníci k šesti kulatým stolům podle svých odborností: vedoucí pracovníci, metodici prevence, psychologové, sociální a administrativní pracovnice, speciální pedagogové PPP a speciální pedagogové SPC. Následovala živá diskuse zaměřená na specifika práce v jednotlivých zařízeních a porovnání zkušeností z práce s klienty i systému organizace práce. Podle vyjádření účastníků byla diskuze u všech kulatých stolů velmi živá a využili by určitě i delší čas. 

Po obědě následoval workshop na téma Jak být oporou s lektorkou Mgr. B. Pšenicovou ze z.s. Nevypusť duši. Cílem bylo ujasnit služby jako je krizová intervence, psychiatrie, psychologie, psychoterapie a sociální služba. Co která nabízí a jaký druh pomoci jednotlivé služby poskytují. Jak vést podpůrný rozhovor a zorientovat klienta v síti služeb v oblasti péče o duševní zdraví. Večerní posezení pak bylo příležitostí jednak k pracovním jednáním např. ředitelek poraden s vedením projektu NAKAP, ale i k neformálnímu povídání a sdílení pracovních zkušeností poradenských pracovníků.

V pátek proběhl dopolední workshop na téma Pracovní a společenský protokol a prezentační dovednosti, lektorovaný PaedDr. O. Medlíkovou, lektorkou, mentorkou a facilitátorkou. Mluvilo se o pracovním a společenském protokolu. Přínosem byl zejména blok zaměřený na prezentace, které se často využívají v práci s pedagogy při jejich vzdělávání nebo metodickém vedení. Po obědě následovala závěrečná diskuse a zhodnocení konference, ale také přínosu celého projektu NAKAP LK II.

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje