Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
včelka

Logolink NAKAP LK II

23. května 2023 proběhlo v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 již 14. setkání Platformy na podporu spolupráce PPP a SPC. V liberecké pedagogicko-psychologické poradně se sešlo 20 odborníků z Libereckého kraje, aby se seznámili s možností diagnostiky a intervence matematických dovedností.

Vzdělávací seminář vedla PaedDr. Renata Wolfová, speciální pedagožka, která přítomné seznámila v první části s teoretickými východisky v rámci teorie kognitivní zátěže. V druhé, praktické, části rozdělila diagnostiku matematických dovedností do prvního a druhého stupně ZŠ. Formou konkrétních cvičení v programu Včelka, jehož je autorkou, a společně i s dalšími pomůckami pak demonstrovala vlastní praktická cvičení. Posluchačům zároveň předala i návodné metodické listy k práci se žáky.

Závěrečná diskuze nad konkrétními příklady z praxe uzavřela celé setkání.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje