Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Karty moje třída

Logolink NAKAP LK II

To, že i odborníci se potřebují neustále vzdělávat dokazuje další z akcí, která tentokrát proběhla v Semilech. V prostorách pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra se 12. června setkalo sedm psychologů a speciálních pedagogů s Mgr. Petrem Šolcem. Liberecký etoped, terapeut a lektor představil přítomným výukovou pomůcku Karty moje třída a seznámil je s tím, jak mohou pomoci při práci s třídním kolektivem.

V rámci připraveného workshopu si prakticky vyzkoušeli práci s kartami a jejich zapojení do výuky a diskutovali o možnostech využití ve třídách základních škol, se kterými spolupracují.

Celá akce proběhla díky projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282. Přesto, že se projektové aktivity již chýlí ke konci, partneři se rozhodli že i poslední měsíc naplno využijí všech příležitostí k setkávání a vzdělávání. To ostatně bylo i hlavním cílem celé platformy. Toto setkání bylo s pořadovým číslem šestnáct.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje