Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Malá kytička na EDULK

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 se 23. 11. uskutečnilo v Evropském domě 8. setkání platformy pro matematické gramotnosti. Na akci byl pozván lektor RNDr. Jindřich Michalík, který připravil seminář s názvem „Základy magie pro učitele matematiky“. 

Lektor RNDr. Jindřich Michalík účastníkům semináře ukázal, jak lze kombinatorické vztahy interpretovat jako matematická kouzla. Na začátku představil matematické kouzlo s telefonním číslem, které si účastníci vyzkoušeli a poté měli za úkol pokusit se vytvořit podobné kouzlo. Pozornost byla zaměřena i na Fibonacciho čísla, zejména na vlastnosti týkající se dělitelnosti. Lektor na praktických příkladech vysvětlil, jak využít formu kouzla k podnícení motivace žáků druhého stupně základní školy k dokazování (i vyvracení) matematických tvrzení. Kromě konkrétních matematických kouzel byly představeny i návrhy na jejich modifikace, jejichž účelem je přizpůsobit podobu kouzla věku žáka a látce, která je probírána.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje