Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
IMG 2925

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 se 18. května 2023 naposledy sešla platforma odborníků zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Závěrečného setkání platformy zaměřené na spolupráci mezi zapojenými organizacemi se zúčastnilo 27 odborníků z celého Libereckého kraje.

V úvodu Jana Černá, věcná manažerka pro vzdělávání a předčasné odchody ze vzdělávání projektu NAKAP LK II poděkovala přítomným za spolupráci v průběhu celého projektu a připomněla jednotlivá setkání a jejich obsahovou náplň.

Dagmar Kasalová z oddělení projektů ve vzdělávání nastínila další předpokládaný vývoj projektů na Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Vzhledem k nástupu nového ministra školství předpokládá, že dojde k časovému posunu schvalování Dlouhodobého záměru vzdělávání České republiky 2023-2027. Tím se posunou i všechny navazující aktivity v našem kraji.

Klára Zajícová z odboru sociální věcí krajského úřadu Libereckého kraje informovala o začínajících projektech v sociální oblasti. Projekt Duševně zdravý Liberecký kraj má za cíl zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním v Libereckém kraji a destigamtizovat tyto osoby. Nabídla účastníkům platformy možnost zapojení se prostřednictvím účasti v pracovních skupinách do tvorby Krajského plánu péče o duševní zdraví Libereckého kraje a možnost účasti na vzdělávacích aktivitách pro sociální pracovníky.

Podělit o nové aktivity a projekty se přišla i paní Marie Kašparová z Komunitního centra TULIPÁN Liberec. V rámci projektu se jim podařilo zajistit činnost Komunitních center v Liberci, Jablonci a ve Frýdlantě. Otevřely se nové pobočky SAS, běží služba sociální rehabilitace i payfriend (placený pomocník pro děti a osoby se zdravotním či sociálním znevýhodněním). Zároveň přítomné pozvala na přednášku o využití neurosekvenčního modelu v práci s dětmi s duševním onemocněním, která proběhne 1. 6. 2023 v Evropském domě.

V rámci sdílení představili i ostatní účastníci připravované aktivity či končící projekty. Všichni se shodli nad nesystémovostí v projektovém zadávání, které by mělo sloužit k rozjezdu aktivit a zajistit následnou udržitelnost těch, které uspějí.

Vizí platformy bylo nastavení systému mezioborové spolupráce, což se podařilo a závěrečným setkáním i potvrdilo.

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje