Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
281353422 1002943123760395 7027985187338421218 n

Jedinečnou příležitost zažít si a vyzkoušet vybrané chemické experimenty dostaly děti, které se běžně označují jako nadané, během jara díky spolupráci se ZŠ 5. května v Liberci. Nabídky určené pro žáky ze 4., 5. a 6. tříd ZŠ se zájmem o přírodní vědy využilo pět chlapců, z nichž dva přijeli dokonce až z Českolipska. V pozměněné podobě budou workshopy probíhat i v příštím školním roce.

„Každý měl své vlastní stanoviště a bádal samostatně pomocí měřících senzorů systému Pasco, propojených s tablety,“ popisuje lektor, učitel přírodních věd Jan Zouzalík. Chlapci během tří navazujících workshopů zjišťovali kyselost různých běžně dostupných kapalin, kdy následně vyvozovali jejich vhodnost pro lidský organismus, při dalším setkání se zabývali rychlostí chemických reakcí a jejich tepelným zabarvením, a při posledním setkání měli za úkol vymyslet vhodný pracovní postup, který povede k získání neznámého množství rozpuštěné krystalické látky z roztoku a následně vypočítat její procentuální zastoupení.

„Syn byl pokaždé nadšený, "svítil", jako vždy, když ho něco nadchne, něco objeví, něco pochopí,“ svěřila se jedna z matek účastníků. Věková skupina dětí byla mladší, než která se v rámci výuky dostane na běžné ZŠ k chemii, všichni tak pracovali v laboratoři a adekvátním vybavením poprvé. Roli lektorů si při této příležitosti vyzkoušeli také dva nadšenci do chemie z osmého ročníku hostitelské školy.

„Jedná se o další z aktivit projektu Libereckého kraje zaměřeného na rozvoj vzdělávání. Jeho součástí jsou i aktivity pro nadané žáky, kteří jsou bohužel v dnešní době trochu opomíjeni. Jsem rád, že projekt Libereckého kraje na ně myslí a vytváří jim podmínky pro jejich další rozvoj,“ říká Dan Ramzer, náměstek hejtmana LK pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Badatelská setkání organizoval ve spolupráci se ZŠ 5. května v Liberci projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Libereckém kraji (NAKAP LK II), aktivita zkvalitnění péče o nadané žáky. Termíny a podobu dalších workshopů, které nemají v Liberci obdoby, se rodiče dozví na portále edulk.cz a ve facebookové skupině Nadané děti.  

logolink nakap

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje