Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
1648714806852

logolinkDne 29. 03. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin se uskutečnilo 5. setkání platformy pro matematické gramotnosti. Akce tentokrát probíhala v nové expozici MatematikUM v IQLANDII, která vznikla za podpory projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282. Lektorování se ujal Mgr. Petr Desenský, přímo z IQLANDIE.  Setkání se zúčastnilo 24 účastníků z Libereckého kraje a ze základních škol.

V rámci workshopu se učitelé dozvěděli, jak využít expozici v rámci výuky na druhém stupni ZŠ. Byla jim představena možnost, jak expozici navštívit se svou třídou zdarma a jakým způsobem s dětmi v rámci prohlídky pracovat. Učitelé měli možnost, seznámit se s jednotlivými exponáty a tipy, jak vyučovat matematiku zábavnou formou.

Setkání bylo pro účastníky přínosné, odnesli si nejen vzorové pracovní listy pro 6.- 9. třídu ZŠ, ale i praktické tipy pro výuky matematiky do svých hodin.

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje