Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Logolink NAKAP LK II

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 a jeho klíčové aktivity č. 6 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání se 8. prosince 2022 poosmé sešla platforma zaměřená na speciální vzdělávání a odborné dovednosti pracovníků školských poradenských zařízení.

Setkání proběhlo ve Střední odborné škole, Liberec, Jablonecká 999 za účasti 40 odborníků na vzdělávání z celého Libereckého kraje.

Tématem se platforma zaměřila na děti s lehkým mentálním postižením, a to v základním vzdělávání – v běžném vzdělávacím proudu a ve škole zřízené dle paragrafu 16, odst. 9, Školského zákona. Dále pak řešila i střední školu a přípravu dětí na budoucí povolání.

Účastníci měli možnost prohlédnout si prostory školy a odborného výcviku žáků připravujících se na budoucí povolání v učebních oborech kategorie E, J a C. S chodem školy a podmínkami vzdělávání je seznámil ředitel PhDr. Milan Adamec.

Po exkurzi se ještě diskutovala situace v rámci inkluze na prvním a druhém stupni základních škol za účasti pedagogických pracovníků.

Celé pracovní jednání bylo konstruktivní a bylo o sdílení rizik a výzev vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením v jednotlivých vzdělávacích programech.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje