Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
vegetables-1584999 640

Informace pro ředitele škol o změnách v projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji:

Projekt potravinové pomoci zůstává na stejném principu, jako v minulých letech, ale mění se forma poskytování dotace na stravování žáků ze sociálně a ekonomicky slabých rodin. Projekt ponese nově název Podpora školního stravování v Libereckém kraji a došlo v něm k administrativním a věcným změnám.

Konkrétní přehled změn a srovnání s původním projektem: 
Původní projekt: Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji
Současný projekt:                 
Podpora školního stravování v Libereckém kraji
100 % hrazeno z fondů EU
90 % hrazeno z fondů EU, 10 % spoluúčast kraje
v rámci projektu bylo možné partnerství, školy měly smlouvu o partnerství a byly součástí projektu
v rámci projektu není možné partnerství, Liberecký kraj je žadatel o dotaci, a finanční prostředky poté rozdělí v rámci vlastního dotačního programu s vlastními pravidly
cílovou skupinou byly děti ve věku 3–15 let
cílovou skupinou jsou děti ve věku 2–19 let
byly hrazeny skutečné náklady na stravování (tzn. každý partner měl jiné náklady)
bude hrazeno formou jednotkových nákladů, tzn. každý žadatel o dotaci v rámci dotačního programu dostane stejnou částku za odebranou stravu (bez ohledu na skutečné náklady na stravování)

 

Podle nových pravidel bude o dotaci žádat škola/školské zařízení Liberecký kraj v rámci nového dotačního programu. Dítě může být zařazeno do bezplatného stravování poté, co rodič podepíše čestné prohlášení a dodá kopii potvrzení úřadu práce, že rodina pobírá příspěvek na živobytí. Ačkoliv nový dotační program bude vyhlášen až v září letošního roku a žádosti mohou školy/školská zařízení podávat od 1. října 2023, uznatelné výdaje na stravování dětí z cílové skupiny budou proplaceny už od 1. září 2023, pokud o to škola/školské zařízení požádá.
 
Podmínky dotačního programu naleznete ZDE. Administrativní úkony (podání žádosti o podporu školního stravování) připravujeme.

Konkrétní způsob podání žádosti a další podrobnosti můžete konzultovat s Ing. Petrou Duškovou, email: petra.duskova@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 143 nebo s Mgr. Dagmar Kasalovou, email: dagmar.kasalova@kraj-lbc.cz, tel. +420 482 226 142.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje