Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
chef-1417239 1280

V tuto chvíli připravuje podmínky k čerpání v programu "Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2024/2025". 

Účelem tohoto  programu je zajištění bezplatného školního stravování dětem ve věku 2-19 let z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací.

Program je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus, priorita 4, vyhlášený Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje