Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Výstřižek

Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 29. 8. 2023 schválilo vyhlášení pravidel k poskytnutí příspěvku organizacím zřizovaným Libereckým krajem v programu "Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024".  Účelem tohoto  programu je zajištění bezplatného školního stravování dětem ve věku 2-19 let z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou deprivací.

Program je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus, priorita 4, vyhlášený Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Kompletní znění podmínek programu a pravidel pro získání mimořádného účelového neinvestičního příspěvku naleznete v souboru Vyhlášení.

Formulář žádosti:

Žádost o poskytnutí mimořádného účelového příspěvkuŽádost o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku

Povinná příloha žádosti o mimořádný příspěvek:

 Kalkulacka k zadosti o prispevekKalkulacka k zadosti o prispevek

Dokument potřebný pro zařazení dítěte/žáka do cílové skupiny:

 Čestné prohlášeníČestné prohlášení pro rodiče 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje