Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Nakap - logo - EDULK

Logolink NAKAP LK II

20. června 2023 se naposledy sešly odborníci na vzdělávání z celého Libereckého kraje. V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 proběhlo 18. setkání Platformy pro podporu spolupráce PPP a SPC. Liberecká pedagogicko-psychologická poradna si pro své kolegy a kolegyně připravila vzdělávací seminář na téma „Nastavování hranic.“ Sedmnáct účastníků tématem provedla zkušená lektorka, koučka a konzultantka PhDr. Eva Velichovská.

Seminář byl přínosný díky praktickému tréninku v metodách k vytváření kvalitních mezilidských vztahů a budování samostatnosti a odpovědnosti ve vztazích. Byly probrány komunikační role a zásady pro vytváření dohod v komunikaci v pracovních vztazích a s klienty a jejich rodinami v náročných situacích. Účastníci si vyzkoušeli efektivní komunikaci a zvládli základy v nastavení vlastní hranice a uvědomění si svých potřeb.

Setkání, praktický výcvik i sdílení osobních zkušeností zakončilo činnost platformy, vzniklé v rámci projektu. Dle vyjádření ředitelek krajských pedagogicko-psychologických poraden ani konec projektu neznamená přerušení společných akcí, setkávání a sdílení odborných i osobních zkušeností v rámci péče o klienty. Dohodly se, že ve spolupráci a setkávání poraden a speciálně pedagogických center budou nadále pokračovat.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje