Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje upozornit příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I na základní povinnosti v oblasti publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů. 

Logolink_pixel

Podle Pravidel pro žadatele a příjemce jsou základní povinnosti v oblasti publicity následující:

Škola/školské zařízení zveřejní na své oficiální internetové stránce informaci o realizaci projektu. Pokud má příjemce svůj účet/účty na sociálních sítích, potom alespoň na jednom z nich uvede informaci o projektu a pořídí printscreen takového postu. Minimální rozsah zveřejňovaných informací je definován v kap. 7.7 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

Škola/školské zařízení dále umístí na snadno viditelném místě pro veřejnost plakát minimální velikosti A3 o projektu po celou dobu jeho realizace. Plakát s předepsanými náležitostmi je doporučeno generovat prostřednictvím Generátoru nástrojů povinné publicity 2021-2027.

Příjemce je povinen splnit povinnou publicitu co nejdříve po zahájení realizace projektu, nejpozději však do doby předložení první zprávy o realizaci.

V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme příjemce, že Generátor nástrojů povinné publicity 2021-2027 je v současné době dočasně nefunkční a jeho zprovoznění se předpokládá v září 2022. O plné funkčnosti generátoru publicity budou příjemci informováni.  

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje