Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Podrobný článek na webu www.opjak.cz nabízí ohlédnutí za realizací Šablon z OP VVV a nástin toho, jaké změny nás čekají v OP JAK. Vybíráme a citujeme.

JAK BUDOU ŠABLONY POKRAČOVAT V OP JAK?

V oblasti regionálního školství je pro Řídicí orgán OP JAK zásadní prioritou nabídnout školám a školským zařízením výzvu na šablony tak, aby bylo možné navázat na šablony z posledních výzev OP VVV.

V současné době stále probíhají vyjednávání podmínek OP JAK s Evropskou komisí, a ačkoliv prozatím nedošlo k finálnímu schválení operačních programů, jsou velmi intenzivně konzultovány základní parametry výzev a nastavení šablon s odbornou veřejností a zainteresovanými partnery, kteří reprezentují příjemce či jiné strategické stakeholdery.

Řídicí orgán velmi intenzivně pracuje na finalizaci všech nastavení, protože šablony budou jednou z prvních výzev OP JAK.

Výraznou a jistě příjemnou změnou v šablonách bude:

  • jednodušší a bohatší výběr tematických zaměření vzdělávacích šablon
  • možnost vzdělávání všech pracovníků školy (nejen pedagogů) v rámci DVPP i neakreditovaných programů
  • výběr inovativních forem výuky a jejich časový rozsah v rámci jedné šablony až v době realizace
  • efektivnější využívání úvazků v personálních šablonách
  • snížení rozsahu dokládaných výstupů jednotlivých šablon

Porovnání šablon OP VVV a OP JAK

Podrobněji na https://opjak.cz/aktuality/sablony-op-jak-se-blizi/

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje