Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
IMG 4814

„Cítil jsem se nepřijatý, byla jsem šikanovaná, angličtinářka o mě neprávem tvrdila, že mám ADHD a jsem autista, …“ o tyto, ale i některé pozitivní zkušenosti se podělili na krajské konferenci O nadání v Liberci tři mladí a zároveň mimořádně nadaní studenti. Dvě dívky a jeden chlapec dostali prostor, aby vyprávěli o svých zkušenostech s českým vzdělávacím systémem.

V rámci konference projektu NAKAP LK II, k níž propůjčila své prostory Technická univerzita, proběhly ještě tři přednášky, tři workshopy a diskuse s odbornicemi z pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě (odkaz na některé z prezentací je zde: https://drive.google.com/drive/folders/1KGBRVxAFoWLDO1LbgPRdf7Ck8acLEgBg?usp=sharing a zde prezentace Kateřiny Emer: https://prezi.com/p/dkrabk8ih8qa/7-potreb-nadanych-deti/. Vzdělávací akci zaměřenou na učitele a učitelky navštívilo téměř sto lidí, z toho polovina budoucích pedagogů díky zapojení jejich domovské fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické. Snad každý si odnesl nové poznatky: „Naučila jsem se, jak přistupovat k nadanému dítěti na základě jeho potřeb,“ pochvalovala si účastnice jednu z přednášek.

„Z konference máme velmi pozitivní zpětnou vazbu, za Liberecký kraj budeme prostřednictvím projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II (NAKAP LK II) v pořádání akcí zaměřených na nadané děti pokračovat. Školství se hodně soustředí na děti se speciálními potřebami, zajištují se jim pedagogičtí asistenti či speciální pomůcky pro výuku. Stejnou pozornost ale potřebují i nadané děti, proto jsem za projekt, který se věnuje právě nadaným dětem, rád,“ říká Dan Ramzer, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Od roku 2018 na území kraje probíhá díky projektu bezplatná podpora pedagogů spočívající nejen ve vzdělávání, ale také v konzultacích od různých odborníků na nadání či v poskytování pracovních listů a materiálů k výuce.

V případě zájmu o pomoc, konzultace, kontaktujte hlavní metodičku nadání Mgr. Evu Duškovou, DiS. na eva.duskova@kraj-lbc.cz, 778 714 844.logolink nakap

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje