Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
IMG 20220131 152315419 HDR

Výroční zpráva zachycuje stav a změny v jednotlivých úrovních vzdělávací soustavy na území Libereckého kraje za daný školní rok. 

Ke zpracování výroční zprávy za školní rok 2017-2018 byly použity statistické údaje z výkazů škol a školských zařízení a další data zjištěná Odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Pro popis vývoje v jednotlivých segmentech vzdělávání výroční zpráva sleduje období předchozích tří let, tj. od školního roku 2015-2016. Tento vývoj je vyhodnocován ve vztahu k aktuálnímu Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na období 2016-2020. Zpráva slouží jako podklad pro budoucí strategie v oblasti školství a vzdělávání v Libereckém kraji.

 

Přílohy

VZ LK 2017-2018
VZ LK 2017-2018
2 MB
Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje