Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
Den učitelů - hromadné foto

Po dvouleté pauze se opět uskuteční tradiční akce-oceňování pedagogických pracovníků škol a školských zařízení nacházejících se na území Libereckého kraje u příležitosti připomenutí Dne učitelů. Již 19. ročník se uskuteční ve čtvrtek 30. března 2023 v prostorách multimediálního sálu Libereckého kraje.

„Do 14. ledna 2023 bylo možno nominovat pedagogické pracovníky ze škol a školských zařízení, a to do tří kategorií, kterými jsou Výrazný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji, Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost a Zásluhy o rozvoj školství v Libereckém kraji,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost Jiří Čeřovský.

Vyhlašované kategorie:

I. kategorie – Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji

Ocenění bude uděleno za:

 • výjimečnou a nadstandardní pedagogickou a výchovnou práci;
 • mimořádnou pedagogickou, odbornou, metodickou nebo publikační činnost;
 • významný počin vztahující se k výchovné a vzdělávací činnosti;
 • vzdělávací činnosti a aktivity zviditelňující školu nebo školského zařízení na krajské, republikové a mezinárodní úrovni;
 • činnosti a aktivity naplňující cíle stanovené v dlouhodobém záměru vzdělávání Libereckého kraje.

Uvedené činnosti by se měly vztahovat k uplynulému období, tj. k roku 2022 nebo školnímu roku 2021/2022.

II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost

Ocenění bude uděleno za dlouhodobou a mimořádnou pedagogickou, výchovnou, tělovýchovnou a odbornou činnost ve školách a školských zařízeních nacházejících se na území dnešního Libereckého kraje, nebo vztahující se z větší části k tomuto kraji.

K ocenění mohou být navrženi pedagogičtí pracovníci ze škol a školských zařízení, které mají sídlo na území Libereckého kraje.

III. kategorie - „Zásluhy o rozvoj školství v Libereckém kraji“

Ocenění osobnosti, které přímo aktivně nepůsobily ve školství, ale v rámci svého působení měly na vzdělávání, výchovu a rozvoj školství na místní nebo krajské úrovni výrazný vliv.

Navrhovateli mohou být:

 • ředitelé škol a školských zařízení, pedagogické kolektivy,
 • odborné a profesní sdružení a školské asociace, odborové organizace
 • zřizovatelé škol a školských zařízení, školské rady,
 • představitelé samosprávných orgánů Libereckého kraje, Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje,
 • Česká školní inspekce.

Celkem bylo doručeno 42 nominací, ze kterých Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost vybral 21 oceněných,“ dodává Čeřovský.

Akce má svou tradici, poprvé se uskutečnila v roce 2003, probíhá vždy pod patronací radního pověřeného řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Za osmnáct let trvání akce bylo celkem oceněno 370 pedagogů.

Jen pro představu o počtu škol a školských zařízeních nacházejících se na území Libereckého kraje, a to jak zřizovaných obcemi, krajem či soukromou osobou čili údaje z rejstříku vedeném ministerstvem školství, kde je jich zapsáno 445, z toho 240 mateřských škol, 205 základních škol a 56 středních a vyšších odborných škol. Podle údajů k září 2022 v nich pracuje 8533 pedagogických pracovníků, z toho 7224 učitelů.

Kromě oceněných (letos 21) a jejich rodinných příslušníků, jsou na slavnostní oceňování pozvání i navrhovatelé, zpravidla ředitelé škol, zřizovatelé škol (zástupci obcí a měst) a jejich doprovod. Dále radní Libereckého kraje, členové výboru či České školní inspekce.

Upomínkové předměty připravili žáci a studenti ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Železném Brodě. Kulturní program zajišťují žáci ze Základní umělecké školy v Liberci, Frýdlantská ulice.

***

Zajímavosti o letošních oceněných:

 • zastoupeni jsou pedagogové ze všech částí kraje a všech typů škol (mateřská škola, učitelé ze základních škol, středních škol, gymnázií, základní umělecké školy) a v letošním roce poprvé vychovatel ze školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, jak zní ze zákona oficiální název dětského domova;
 • v kategorii Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost jsou tři pedagogové s délkou pedagogické praxe nad 50 let (52, 51 a 50 let);
 • v první kategorii Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji jsou dva ocenění – oba z gymnázia (Česká Lípa, Frýdlant) - u jednoho jde o zapojení do projektů a činností týkající se Evropské unie-projekt „Školy – vyslanci Evropského parlamentu“. Jako ocenění v této soutěži se žáci školy opakovaně vydávají na mise do institucí Evropské unie, u druhého si žáci pod jejím vedením vydobyli možnost reprezentovat jako jeden ze čtyř vybraných zástupců Českou republiku na mezinárodní přehlídce žákovských a studentských projektů Expo Science Asia (ESA) v Dubaji.

 

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

 • Liberecký kraj
 • Krajský akční plán Libereckého kraje
 • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje