Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. vyhlašuje 16. ročník soutěže KYBERROBOT:

TERMÍN A MÍSTO
Soutěž proběhne v prostorách Technické univerzity v Liberci, ve 3. patře budovy G, Studentské náměstí č. 1, Liberec. Parkování možné v ulicích Husova, Bendlova, Čížkova, doprava MHD linkami 15 a 19, zastávka Technická univerzita, případně tramvaj č. 3 směr Lidové sady, zastávka Botanická zahrada.
Účast v soutěži je bezplatná!
Občerstvení a oběd pro účastníky soutěže včetně doprovodu zdarma.

Soutěž bude organizována tak, aby byla naplněna všechna v době konání akce platná vládní a jiná nařízení, včetně případného omezení počtu účastníků nebo přesunutí termínu konání.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
9:00 - 10:00 registrace účastníků,
10:00 - 10:15 slavnostní zahájení, promluva děkana FM TUL prof. Plívy,
10:15 - 12:00 první část soutěže v kategorii A a B,
12:00 - 12:30 přestávka,
12:30 - cca 15 h druhá část soutěže v kategorii A a B,
cca 15:30 - 16 h vyhlášení vítězů.
Přesný rozpis pořadí soutěžících bude dán k dispozici během registrace.

PRAVIDLA
Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, jednotlivce i týmy, maximálně tříčlenné. Soutěže se může zúčastnit i více týmů ze stejné školy či zájmové organizace nebo stejný tým s více sestavami ve stejné nebo více kategoriích. Soutěží se ve dvou kategoriích, v každé ve dvou věkových skupinách. 
V každé kategorii a skupině bude vyhlášeno pořadí a oceněny 3 nejlepší týmy věcnými cenami. V případě malého počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo sloučit soutěžící z obou věkových skupin nebo stanovit věkovou hranici pro rozdělení kategorií.

Kategorie A: Robot – pomocník lidí
Předmětem soutěžního hodnocení je libovolná vlastní funkční robotická konstrukce podle invence soutěžících s námětem robot jako pomocník člověka. Doba na předvedení funkce konstrukce včetně vysvětlení jejího přínosu pro člověka je maximálně 10 minut.
Prostor pro předvedení sestavy: dřevěné podium složené z hoblovaných lakovaných prken tmavé barvy. Hodnotí se nápad, myšlenka a přínos pro člověka, funkčnost sestavy a dodržení časového limitu. Soutěžící má k dispozici počítač s připojením na internet a datový projektor.

Kategorie B: Autonomní robot – záchranář
Předmětem soutěžního hodnocení je dosažení co nejkratší doby k nalezení cesty z bludiště. Čas bude měřen od povelu ke startu do okamžiku dosažení prostoru cíle. Soutěžící tým má k dispozici celkem 3 pokusy, započítává se nejkratší úspěšný pokus. Pokud robot úkol nesplní do jedné minuty nebo poruší pravidla (poškození dráhy ap.), pokus končí. Bludiště může mít rozměr až 3×3 metry, bude instalováno na anhydridové podlaze šedé barvy, rozdělené rastrem o velikosti 25×25 cm. Na tomto rastru bude v den soutěže sestaveno originální bludiště s prostorem startu a s cílem.
Dráha bude vytyčena z dřevěných hranolů přírodní barvy o rozměru 60×40 mm (tzv. střešní latě), stavěných „na výšku“. Na dráze se mohou vyskytovat slepá ramena, prostor startu bude ohraničen ze tří stran, cíl bude s volným výjezdem mimo trať.
Robotická konstrukce musí trať projet od startu do cíle samostatně, bez jakékoliv vnější pomoci a vzdáleného ovládání. Konstrukce musí absolvovat celou cestu uvnitř vytyčené trati.
Maximální velikost soutěžní konstrukce nesmí překročit rozměry 25 cm (šířka) × 25 cm (délka), konstrukce nesmí vahou ani pohybem poškodit dráhu.
Se zahájením registrace v den soutěže bude dána soutěžícím k dispozici definitivní podoba soutěžní trati.

PŘIHLÁŠKY
Přihlásit se ze možné na odkazu: https://forms.gle/njNghc4sBzMPJmpr5

KONTAKTY
Jakékoliv dotazy a požadavky na organizační a technické zajištění adresujte na e-mailovou adresu kyberrobot@tul.cz.

Více informací o soutěži na: KyberRobot (tul.cz)

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje