Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu
Garantováno OŠMTS
výzva edulk logo

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Libereckého kraje vyzývá k předkládání nominací na ocenění žáků a studentů za mimořádné úspěchy v oblasti vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

Zástupci základních, středních a vyšších odborných škol se sídlem v Libereckém kraji mohou nominovat své žáky na ocenění za výsledky dosažené v mezinárodních soutěžích a v celostátních kolech soutěží zveřejněných v Informativním seznamu soutěží a přehlídek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2021/2022 a mimořádné aktivity v oblasti vzdělávání. Kompletní znění Výzvy s nominačními kategoriemi a harmonogramem naleznete v souboru ZDE . Nominace je nutné doručit nejpozději do 16. září 2022 do 14:00 hodin prostřednictvím nominačního listu datovou schránkou nebo písemně na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, U Jezu 642/2a), 461 80 Liberec 2.

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje