Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Více informací
Přeskočit k hlavnímu obsahu

Liberecká zdrávka realizuje se svým norským partnerem projekt, který je zaměřen na seniory. Téma projektu je pro nás úžasné a obohacující, projekt řeší zdravé bezpečné stárnutí seniorů.

Hlavními aktéry projektu Safe Ageing je právě naše škola, tedy SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec a Johan Bojer střední škola Leksvik
v Norsku. Nechybí nám ani partneři projektu, za českou stranu se jedná o Domov seniorů Františkov, za Norsko společnost CTMLYNG AS, Vanvikan.

V březnu navštívily zástupkyně Liberecké zdrávky Norsko, bohatý program nabídl české straně řadu nových zkušeností a možností v péči o seniora a se zajišťováním jeho bezpečného stáří. Liberecká zdrávka se do projektu nyní zapojila z pohledu biografické péče o seniora, a to prostřednictvím tvorby výukové jednotky ECVET. Ta je zaměřena na sběr anamnézy seniora-na Knihu života seniora. V rámci výuky byli žáci Liberecké zdrávky nejprve proškoleni v rámci specifik komunikace právě s věkovou skupinou seniorů. Školitelkou se v této rovině, kdy proběhly dva online semináře, stala PhDr. Eva Procházková, specialistka ve svém oboru na péči o klienty s demencí a člověk, který se aktivně věnuje implementaci psychobiografického modelu do praktické péče. Následně žáci již v bezpečném kruhu rodiny vedli rozhovory s prarodiči a získané informace vyhodnocovali a zaznamenávali do vlastní Knihy života seniora. Nedílnou součástí společného projektu se stal mezinárodní workshop zaměřený na tvorbu aktivizačních metod pro seniory s lehkou formou demence, který žáci po získání předešlých zkušeností pod dohledem odborné vyučující vedli. Dva týmy učitelů a odborníků, jeden z české strany a jeden složený zejména z pedagogů z Norska, vytvářely možné aktivizační metody dle informací z Knihy života seniora. Rozvinula se velká diskuse, která byla ovlivněna i aktuálními tématy v péči o seniory v obou zemích, workshop navíc nabídl také výměnu specifik v péči o seniory v České republice a v Norsku.

Norská strana měla při nedávné návštěvě naší školy celou řadu možností, jak se na společné téma podívat. Důležitou součástí se stala návštěva partnera projektu Domova důchodců Františkov, myšlenku bezpečného stáří podpořil také při společném setkání zřizovatel naší školy Liberecký kraj, konkrétně Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Za zmínku stojí jistě i technické možnosti škol v Liberci, konkrétně Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy a také Technické univerzity Liberec, Fakulty textilní, Katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů a Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových. Na této půdě se hovořilo zejména o aktuálních trendech současného moderního světa a možnostech propojení techniky a měkkých dovedností ve zdravotnictví.

Liberecká zdrávka děkuje všem svým partnerům, domácím i zahraničním, kteří dali příležitost tomuto projektu vnést do zdravého bezpečného stárnutí společný pohled.

Mgr. Jana Urbanová, ředitelka SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec
Mgr. Jitka Veverková, odborná učitelka SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec
Mgr. Dana Metelcová, učitelka SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec

Zpět na výpis
Bc. Květa Šírová

Administrátor portálu

  • Liberecký kraj
  • Krajský akční plán Libereckého kraje
  • Naplňování Krajského akčního plánu Libereckého kraje